רצפה

רחבת ריקודים

רחבת ריקודים

רחבת ריקודים

רצפה

רחבת ריקודים שחור לבן

רצפה למשטחי דשא ובטון

רצפת שחור לבן