כסאות

כיסא מקאו טבעי ריפוד משולב 137

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו טבעי ריפוד אדום 151

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו זהב ריפוד משתנה 063

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו טבעי ריפוד משולב 145

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו טבעי ריפוד משולב 143

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו טבעי ריפוד משולב 141

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו טבעי ריפוד פשתן 083

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו טבעי ריפוד משולב 159

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו טבעי ריפוד משולב 153

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו טבעי ריפוד פיפיטה 135

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו טבעי ריפוד שחור 084

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו טבעי ריפוד פסים 139

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו שחור ריפוד משולב 188

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו שחור ריפוד משולב 186

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו שחור ריפוד משולב 182

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו שחור ריפוד משולב 196

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו שחור ריפוד משולב 192

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו שחור ריפוד משולב 191

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו שחור ריפוד פרח 194

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו שחור ריפוד פסים 180

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו שחור ריפוד פיפיטה 185

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 1

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 2

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 3

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 4

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 5

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 6

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 7

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 8

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 9

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 10

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 11

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 12

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 13

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 14

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 15

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 16

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 17

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 18

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 19

גובה 98

רוחב 48​

כיסא מקאו הדמיה 20

גובה 98

רוחב 48​