שולחנות

שולחן עץ אגוז 80*80 רגל 75

שולחן עץ אגוז 120*80 רגל 75

שולחן עץ אובלי 360*120

שולחן עץ קוטר 160

שולחן עץ אגוז אפריקאי 240*100